36. Edycja - 2024

Regulamin

XXXVI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „DZIECKO I JEGO ŚWIAT”

1. Warunki konkursu:
- Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży fotografującej.
Obowiązują dwie kategorie wiekowe: do lat 15, do lat 24
- Każdy uczestnik może nadesłać, co najmniej dwie, a maksymalnie trzy prace pojedyncze oraz jeden zestaw składający się z trzech, do pięciu fotografii.
- Prace zbiorowe mogą mieć maksymalnie dwóch autorów
Format zdjęć 21x30 cm, a maksymalny format zestawu 70x100 cm
- Prosimy o przesłanie prac w formie elektronicznej na płycie CD,
przesłanej wraz ze zdjęciami. Format zdjęć przeznaczonych do prezentacji multimedialnej to JPEG, o dłuższym boku 1024 piks, wielkości do 200 kB, RGB

2. Każde zdjęcie powinno być opisane i zawierać dane autora, placówki i nazwisko instruktora, kategorię wiekową i tytuł zdjęcia, zgodne z wpisem na karcie zgłoszenia.
- Prace nadsyłamy nie podklejone, w płaskich, sztywnych opakowaniach.
Prace uszkodzone w czasie transportu nie będą oceniane.

3. Ocena prac:
Prace oceniane będą przez jury pod względem:
- spełnienia warunków technicznych
- kryteriów estetycznych i artystycznych
- warunków merytorycznych, czyli stopnia, w jakim nadesłane fotografie są odpowiedzią na problemy dotyczące świata dziecka.

4. Obowiązki uczestników konkursu i prawa organizatorów:
- Organizatorem konkursu jest Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.
-  Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem regulaminu.
-  Prace nie spełniające warunków określonych w regulaminie nie będą oceniane
-  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej prezentacji prac w prasie oraz na stronach Internetu w celach promocji konkursu.
-  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłania zdjęć.
-  Przewidywane nagrody I, II, III miejsce, wyróżnienia i nagrody specjalne w obu kategoriach wiekowych

5. Kalendarz konkursu:
- Termin nadsyłania prac do 22.12.2023
- Powiadomienie o wynikach do 21.02.2024
Nagrody odbiorą tylko autorzy fotografii obecni na otwarciu wystawy.
W uzasadnionych przypadkach (po wcześniejszym uzgodnieniu) nagrody mogą odebrać przedstawiciele laureatów.

Adres organizatorów:
Pałac Młodzieży w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz
(z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY „DZIECKO I JEGO ŚWIAT”)
tel. 052 321 00 81, fax. 052 321 16 42, http://www.foto.palac.bydgoszcz.pl/foto/
e-mail: info@palac.bydgoszcz.pl (w tytule e-maila: „DZIECKO I JEGO ŚWIAT”)
Komisarz konkursu: mgr Jarosław Pabijan, tel. 601 83 62 58, jarek.pabijan@wp.pl

 

Regulamin do pobrania

Karta zgłoszenia


aktualizacja 26.10.2023   ©  Pałac Młodzieży